Crèdits

Butlletí del sector Porcí de la Unió de Pagesos de Catalunya

Responsable del sector porcí: Rossend Saltiveri
Tècnica del sector: Eva Morera
Redactor-periodista: Maria Carreras
Edició: Edicions La Terra S.L.