Mediterrani nord-oest sahded relief x caliz ago-2009

Gener del 2010

Núm. 23

Work in progress

 

Constituïda la Plataforma Reivindicativa del porcí per pal·liar la crisi de preus del sector

David Muñoz

El passat 28 d'octubre, en el marc de la taula sectorial del porcí, les organitzacions agràries van presentar, a proposta d'Unió de Pagesos, la Plataforma Reivindicativa del Porcí. La Plataforma vol fer minvar els danys de l'actual crisi de preus i proposa mesures per esmorteir possibles crisis futures

El sector porcí d'Unió de Pagesos, juntament amb el suport d'altres organitzacions agràries, va exposar a la taula sectorial del porcí del passat 28 d'octubre la idea de crear una Plataforma Reinvidicativa del Porcí per fer front a l'actual crisi de preus que viuen les explotacions d'aquest sector ramader.

Des d'Unió de Pagesos s'insta a una articulació urgent dels únics ajuts dels que disposa el sector: els ajuts a la restitució de les exportacions i per a l’emmagatzematge privat de carn, per evitar que el mercat entri en situació de sobreoferta. La Plataforma vol insistir , a més, en la necessitat de publicar i aplicar el decret que ha de regular el sistema de pesatge i classificació de les canals porcines. La publicació d’aquest decret “permetrà donar transparència al sector, tant pel que fa la classificació com al pes de les nostres canals, els quals determinen el preu percebut” segons explica el responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri. L'administració va mostrar el seu acord amb aquesta proposta i va comprometre's a publicar la normativa en un termini de 6 mesos, independentment de la data de la publicació de la normativa homòloga a nivell estatal, que en aquests moments també s’està redactant. En aquest sentit, Administració i sector van coincidir en el paper de lideratge que ha de tenir Catalunya, degut al pes específic del sector dins de l’Estat, tant en pel que fa l’aprovació del decret com en la implementació del mateix. 

Reivindicacions del sector i Altres acords de la taula sectorial

Altres punts inclosos a la Plataforma Reivindicativa se centren en la taxa de residus. Des d'Unió de Pagesos es va enviar a l'agost una consulta tributària escrita al departament d'Economia i Finances per tal que es pronunciés sobre qui hauria de repercutir aquesta taxa, quin grau de responsabilitat assumeix el departament de Salut i quina seria la sanció aplicable als escorxadors pelt fet no de fer correctament els registres. La resposta del departament d'Economia i Finances assegura que la taxa només es pot fer repercutir al ramader quan aquest continua sent el propietari del bestiar després del sacrifici (cas de maquila).

La taula sectorial també va tractar sobre la situació dels preus del porcí a la llotja, l'observatori de Preus (s'ha instat a crear-ne un d'àmbit estatal) i el Sistema de Pesatge i Classificació de les Canals porcines. A més es van abordar alguns temes transversals i que afecten dos departaments (Medi Ambient i Agricultura) com és el Programa d'Actuació de Zones Vulnerables i l ‘Acord de Govern pel que es designen noves Zones Vulnerables. Concretament, UP va exposar novament les esmenes no acceptades argumentant-les novament, com ara la supressió de les distàncies mínimes respecte a alguns espais en cas d’incorporació immediata al sòl.

El departament d'Agricultura únicament va acceptar que es podien afegir notes aclaridores per interpretar l'aplicació del Decret de manera més favorable pel que fa el calendari d’aplicació en certs conreus (raigràs) tot i que majoritàriament, van mantenir la seva negativa front els punts plantejats. Pel que fa l’Ampliació de zones vulnerables, es va denunciar ,entre altres, la forma en la que es va exposar a informació pública, amb molts pocs dies per a presentar-hi esmenes i amb poca informació, queixa que el DAR es va comprometre a fer arribar al Departament de Medi Ambient, que és el competent en aquesta matèria.

 
Work in progress

 

Recollida de Cadàvers

S’aconsegueixen importants reduccions en el cost de l’assegurança de recollida de cadàvers i bonificacions en el cas de disposar de sistema de refrigeració, per a la campanya 2010.

Al mes de novembre, es va reunir el “ Grup de Treball del Pla Pilot per l’ús dels contenidors refrigerats”, per tal d’informar dels primers resultats de la prova, engegada a la primavera passada, a 22 explotacions del Baix Empordà. El projecte ha presentat dades positives en bioseguretat, impacte ambiental i impacte visual. Pel que fa els costos, s’estima que pot oscil·lar entre els 5000 i els 6000 € comptant-hi l’obra civil que varia entre els 300 i els 900. La dada negativa però es troba en l'apartat logístic, ja que tot i que la freqüència de pas per part de l’empresa gestora, va disminuir en les explotacions amb el contenidor, el còmput total de quilòmetres no va millorar, ja que la proporció d’explotacions integrants a la prova és proporcionalment baixa.

D’altra banda, a principis de Desembre, el DAR va informar al Grup de Treball de Recollida de Cadàvers sobre les novetats en l’assegurança de cadàvers per la campanya 2010, ja que finalment s’ha aconseguit modificar el criteri emprat per ENESA (Entidad Nacional de Seguros Agrarios) a l’hora de subvencionar-ne el cost de la recollida i destrucció. Fins ara, la subvenció consistia en un cert percentatge respecte el cost de recollida, igual per a totes les CCAA. A Catalunya, però, el cost d’aquest servei és un dels més baixos de l’Estat i per tant, en termes absoluts, era una de les comunitats que rebia menys diners, cosa que feia incrementar el cost que havia de suportar el ramader i l’administració autonòmica. La modificació aconseguida permet que la subvenció estatal sigui inversament proporcional al cost de recollida, de manera que les Comunitats més eficients, amb un cost de gestió mes baix, com Catalunya, rebrà més dotació pressupostaria. La conseqüència directa serà que els ramaders percebran una reducció de la prima de fins el 42% en boví i del 31 % per la resta. L’altre novetat important es refereix a l’aplicació una bonificació del 20 % de la prima, per part d’AGROSEGURO i una subvenció del 5% d’ENESA per a les explotacions que disposin de sistemes de refrigeració o de congeladors. Aquest fet, va ser molt ben rebut per UP des d’on s’ha mantingut que la instal·lació d’aquestes sistemes ha d’anar acompanyada d’una reducció en el cost de l’assegurança, doncs la despesa en recollida pels gestors, disminueix i en canvi la despesa, malgrat la línia d’ajuts, l’assumeix el ramader.

Noves tecnologies

Detall del Montseny

L'àrea de Formació d'Unió de Pagesos, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, va tancar el 10 de desembre la primera edició del curs semipresencial de benestar animal del porcí. La particularitat d'aquest nou curs ha esta la incorporació de les darreres tecnologies. La vintena de participants han pogut seguir les classes i realitzar els qüestionaris mitjançant l'ordinador i també el telèfon Iphone. Aquesta particularitat ha permès a molts ramaders seguir el curs des de casa seva o, fins i tot, des de la mateixa explotació. Els alumnes van ser examinats dels coneixements el 10 de desembre.

 

Informe de preus

La cotització del porcí ha experimentat una tendència a la baixa en les darreres setmanes. En el cas dels preus del porc engreixat, els preus han baixat

Una situació que contrasta i va contra la tendència que seria habitual per a aquestes dates. Una situació encara més curiosa si tenim en compte que la situació europea no està registrant preus a la baixa. El preu del garrí està obtenint, segons l'informe del departament d'Agricultura, uns bons rèdits per la demanda afegida al consum d'aquesta carn en aquesta època de l'any.

Agenda

XII Jornades del Porcí de la Universitat Autňnoma de Barcelona

11 i 12 de Febrer de 2010.

Més informació a la web del Centre de Recerca en Sanitat Animal http://www.cresa.es

La condicionalitat: perspectives de futur

20 de Gener de 2010 a Manlleu.

A la tarda, s’enfoca la jornada al benestar en explotacions porcines. Assistència i àpat gratuïts però cal inscripció prèvia 93 851 50 22, www.opemanlleu.cat

 
 
Arxiu del butlletí del sector porcí