Butlletí porcí núm. 32

Índex

ACCIÓ SINDICAL

Adverteixen de la necessitat urgent d’aconseguir liquiditat per als sectors ramaders

Joana Rull / Maria Carreras

En roda de premsa, el 9 de juliol a Lleida (Segrià), els sectors ramaders d’Unió de Pagesos van presentar una bateria de mesures perquè els Governs se les facin seves, davant de la necessitat urgent d’aconseguir liquiditat. El sindicat també va instar les administracions a efectuar els pagaments pendents de diverses línies d’ajut

Els representants d'alguns sectors ramaders d'Unió de Pagesos a la roda de premsa. D'esquerra a dreta: responsable del Boví de Carn, Santi Querol; membre de l'executiva de l'Aviram i d'Integrats, Jaume Brusco; responsable de Sectors Ramaders a la Comissió Permanent, Antoni Aresté; el responsable del Porcí, Rossend Saltiveri, i el responsable de l'Oví i Cabrum, Josep Puig.

Representants dels sectors ramaders d’Unió de Pagesos van oferir, el 9 de juliol a Lleida (Segrià), una roda de premsa per alertar de la necessitat urgent que tenen d’aconseguir liquiditat davant de l’augment continuat dels costos de producció —bàsicament de l’alimentació animal— que s’ha agreujat en els últims mesos. I és que, entre el 2009 i el 2012, el cost de l’aliment per al bestiar va augmentar entre un 26 % i un 57 %, i entre el gener del 2012 i l’abril del 2013 l’increment va ser d’entre un 12,55 % a un 27,53 %, depenent dels sectors. “L’últim any hem viscut els costos l’alimentació més alts de tots els temps. A més, s’hi ha sumat l’augment del preu de l’energia. I això fa que les explotacions necessitem molts més diners per fer el mateix. Per això demanem per a les explotacions més facilitat de finançament i d’accés al diner circulant per continuar amb l’activitat”, exposa el responsable nacional del sector Porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.

En la roda de premsa, els sindicalistes van presentar una bateria de propostes per posar fre a aquesta situació (vegeu el quadre), entre les quals destaquen mesures per facilitar l’accés al crèdit, i la demanda a les administracions perquè paguin urgentment tots els ajuts pendents.

ALGUNES MESURES • Les mesures fiscals i financeres que proposa Unió de Pagesos per aconseguir liquiditat i l’accés al crèdit busquen aconseguir un seguit d’avantatges fiscals com: l’apliació d’un IVA reduït per a les matèries primeres per a l’alimentació animal i l’energia; l’exempció de pagament dels costos de seguretat social mentre duri la crisi; l’adequació dels mòduls de l’IRPF de tots els sectors afectats segons les despeses reals que han de suportar, o l’establiment de noves línies de préstecs amb interessos bonificats o ajuts de minimis per afrontar condicions extremes.

En un altre capítol, Unió de Pagesos també insisteix en què es posi fre a la forta volatilitat que afecta els preus de les matèries primeres utilitzades per a l’alimentació animal. En aquest sentit, considera que cal lluitar perquè els productes alimentaris no siguin objecte de moviments especulatius. Així, per al sindicat, una de les propostes clau per afrontar aquesta crisi és la transparència en el repartiment just de preus i costos al llarg de tota la cadena alimentària, i en aquesta línia insta el Govern de l’Estat a que treballi per aprovar la llei de la cadena alimentària perquè garanteixi un tracte just per als productors.

PAGAMENTS PENDENTS • E Per altra banda, els sindicalistes van lamentar que les administracions catalana i estatal encara tenen pendent de pagar diverses línies d’ajut de diversos sectors ramaders. Pel que fa als corresponents a la Generalitat, Saltiveri explica: “En les línies d’ajuts dels últims anys la Generalitat té un impagament important. Del 2009 queda alguna cosa pendent, però el més important que queda per pagar és dels anys 2010 i 2011. I no cal dir que disposar d’aquests diners que ens deuen ens ajudaria molt”.

SECTOR PORCÍ • Durant la roda de premsa, representants sindicals dels sectors del boví de carn, l’aviram, l’oví i cabrum i del porcí van exposar les diverses casuístiques en relació a la crisi de costos dels sectors que representen. Pel que fa el sector porcí, el seu responsable nacional va destacar l’exportació com un fet que ha ajudat al manteniment del sector: “Per sort, el sector porcí no depèn només del mercat interior. El fet de poder exportar a països tercers ha fet que el preu de la carn s’estigui regularitzant. I això més o menys ha compensat l’increment de costos. Si només depenguéssim del mercat interior estaríem parlant d’una situació desastrosa”.

 

Canvien les condicions de l’assegurança de recollida i destrucció de cadàvers

Davant de la insistència d’Unió de Pagesos de millorar l’assegurança de recollida i destrucció dels cadàvers morts a l’explotació, després que Enesa anunciés una retallada de la subvenció de sis milions d’euros —ha passat dels onze als cinc milions—, el Departament d’Agricultura va informar el 10 de juliol que havia aconseguit una rebaixa del cost de gestió d’Agroseguro i una rebaixa del cost del servei de recollida per al porcí i l’aviram. La Conselleria, com a mesura excepcional per aquest any, també va informar un canvi en el repartiment de la seva subvenció, de manera que el percentatge d’encariment de la pòlissa sigui similar per a tots els sectors ramaders

Enesa ha reduït la subvenció d'enguany per a l'assegurança de recollida i destrucció de cadàvers morts a l'explotació d'onze a cinc milions d'euros

Davant de la pressió d’Unió de Pagesos perquè es millorés les condicions de l’assegurança per a la recollida i la destrucció d’animals morts a l’explotació, en el marc de la Comissió de Seguiment de la recollida i destrucció d’animals morts a l’explotació, convocada el 10 de juliol pel Departament d’Agricultura, es va informar que s’havia aconseguit millorar l’eficiència d’aquesta assegurança.

Així, tot i que la davallada de la subvenció per part de l’Entidad Estatal de Seguros Agrarios [Enesa] es planteja com una mesura inamovible, el Departament, instat pel sindicat, ha aconseguit una rebaixa del cost de l’assegurança a dues bandes: per una banda, Agroseguro s’ha compromés a rebaixar el cost de la gestió, i per l’altra, les empreses que efectuen el servei a Catalunya —Sereca-Bio i Grefacasa – Hermanos Echevarría— també reduiran el cost que apliquen als ramaders de porcí i aviram per aquest servei.

D’aquesta manera, Agroseguro ha modificat les condicions de l’assegurança i ha rebaixat el preu de la pòlissa un 18% en el cas de les explotacions porcines. Pel que fa les empreses que realitzen el servei han rebaixat el preu de recollida fins a 0,1579 euros/kg recollit de porcí i aviram.

El Departament d’Agricultura també va informar que canviaria el criteri de repartiment de la seva subvenció, i que passaria de subvencionar un percentatge sobre la subvenció d’Enesa, a aplicar un ajut per espècie. El Departament va explicar que l’objectiu d’aquest nou repartiment de l’ajut és que davant de les retallades en la subvenció, ha buscat que a totes les espècies se’ls apliqui un augment similar del percentatge d’encariment, que és al voltant d’un 300% respecte del preu de l’assegurança del 2012. Segons el Departament aquest preu és similar al cost que el ramader va pagar fa dos anys per la pòlissa i ho considera una mesura provisional per aquest any. “Amb aquesta fórmula l’assegurança és una mica més equilibrada perquè l’increment és més equitatiu entre els diversos sectors ramaders, tot i això l’increment continua sent molt elevat, perquè el cost de la pòlissa és tres vegades superior respecte la de l’any passat“, opina el responsable nacional del sector Porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.

Pel que fa els ramaders que ja han renovat la pòlissa el Departament va explicar que es rectificaria tenint en compte el nou repartiment de costos, tan bon punt surti publicada l’Ordre d’ajuts corresponent.

Pel que fa l’any vinent, la Conselleria es va mostrar diposada a debatre qualsevol plantejament, fins i tot el de sortir de l’assegurança, i va assegurat que convocaria la Comissió el setembre per començar a treballar possibles alternatives.

 

LEGISLACIÓ

Es convoquen les subvencions de l’Estat a la subscripció de les assegurances agràries
Resolució del 10 de juny del 2013, de la Entitat Estatal d’Assegurances Agràries, per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions de l’Administració General de l’Estat a la subscripció de les assegurances incloses al Pla d’Assegurances Agràries Combinades per a l’exercici 2013 (BOE núm. 155, 29/06/13).

 

recursos

Informe sobre la situacio del sector porcí. Comissió Europea. Juny del 2013

Preus percebuts pel pagès. Catalunya 2005-2013. Departament d’Agricultura. Secretaria General. Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària.

Informe del mercat dels cereals. Consell Internacional dels Cereals. Juliol del 2013
Nota del DAAM: S’espera que la producció de cereals totals (blat i cereals secundaris, exclòs l’arròs) experimenti el 2013 i el 2014 un augment interanual del 8%, i que les existències al tancament de la campanya s’incrementin en un 11% i superin lleugerament els nivells registrats el 2011 i el 2012.

Resultats provisionals de l’enquesta de sacrifici de bestiar 2013-2012. Ministeri d’Agricultura. Secretaría General Técnica. Subdirección General de Estadística.
Informació sobre l’objectiu, la metodologia i la informació que es mostra.
Sacrifici de bestiar 2013-2012. Primer semestre
Sacrifici de bestiar. Per categoria i espècie.

 

RECUll de premsa

La producción de porcino en la UE se reducira en un 2 % en 2013 tras dos años de incrementos
Agrodigital, 5 de juliol del 2013

Consejos del manejo de las cerdas en épocas de calor
Agrodigital, 5 de juliol del 2013

Spicific Pig, una nova empresa al servei de la biomèdica
Sala de premsa del Govern. 21 de juny del 2013

Els acords sobre la PAC suposen un avenç cap a una distribució més equilibrada dels ajuts i en reforçaran la seva legitimitat
Comunicat de premsa d’Unió de Pagesos del 27 de juny del 2013 publicat al portal digital Agrodigital.

 

AGENDA

SEPOR. Fira ramadera, industrial i agroalimentària. Del 16 al 19 de setembre a Lorca (Múrcia). Més informació al web: www.seporlorca.com