Butlletí porcí núm. 30

ACCIÓ SINDICAL

Demanen una sol·lució al Departament davant de l’increment, entre un 400% i un 800%, de l’assegurança de retirada de cadàvers

Joana Rull / Maria Carreras
A la Taula Sectorial del 19 d’abril, el sector porcí d’Unió de Pagesos va demanar al Departament d’Agricultura que convoqués la comissió de treball sobre la gestió de cadàvers davant de la previsió que l’assegurança augmenti entre un 400% i un 800%. El sindicat també va rebutjar la proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua de cobrar el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes. També s’hi va valorar el grau d’adaptació a la normativa de benestar animals i aspectes normatius, com el nou decret sobre l’ordenació d’explotacions ramaderes que està impulsant el Departament

L'encariment es deu, sobretot, a la retallada d'un 19% dels ajuts estatals

 

El sector porcí d’Unió de Pagesos va manifestar a la Taula Sectorial del 19 d’abril el seu desacord amb l’increment, entre un 400 i un 800%, de la pòlissa per a la retirada de cadàvers —que entrarà en vigor l’1 de juny— degut a la retallada de la subvenció que cada any atorga l’Entidad Estatal de Seguros Agrarios [Enesa], a la qual se li ha de sumar també una retallada, encara que menor, del Departament d’Agricultura. Per aquest motiu el sindicat va emplaçar la conselleria a convocar la comissió de treball sobre la gestió de cadàvers. “Considerem que la pòlissa és totalment desproporcionada i injusta, per això demanem que s’incrementi la subvenció o, si això no pot ser, que es busquin alternatives efectives”, explica el responsable nacional del sector, Rossend Saltiveri. De fet, el sindicat sempre ha defensat que la retirada de cadàvers no ha d’estar dins de les línies d’assegurança i que cal continuar defensant altres mesures com la destrucció amb bactèries o l’abandonament en zones remotes per alimentar la fauna salvatge, entre d’altres.

A banda, cal sumar-hi un altre factor que contribueix a l’encariment de l’assegurança: fins ara, el Minsiteri d’Agricultura discriminava positivament l’assegurança d’aquesta línia als territoris que tenien uns costos de retirada menors (o que és el mateix que eren més eficients), i aquest fet avantatjava Catalunya; però ara ha modificat els criteris i els ramaders catalans es veuen fortament perjudicats.

CÀNON DE L’AIGUA ALS USOS RAMADERS • Unió de Pagesos també va mostrar la seva disconfirmat respecte la intenció que l’Agència Catalana de l’Aigua [ACA] té —segons l’avantprojecte de pressupost que va aprovar el 12 de març— de cobrar el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes. Per als usos ramaders de l’aigua, el tipus corresponent al cànon de l’aigua resulta de la suma d’un tipus de gravamen general, que correspon a l’ús i que té un coeficient zero (és a dir, fins ara no es cobra), i d’un tipus de gravamen específic que només s’aplica en cas que aquest ús generi contaminació, és a dir, que si no hi ha una situació especial de contaminació, tampoc el cobren. El que vol cobrar l’ACA és el gravamen general corresponent a l’ús, i afectar-lo amb un coeficient del 0,5. És a dir, si s’aprovés la proposta de l’ACA, els ramaders haurien de pagar 0,0788 euros/m3 d’aigua.

El sindicat s’oposa a aquesta proposta al·legant diversos motius. En primer lloc, argumenta que són una minoria les explotacions ramaderes que s’abasten de les xarxes municipals, ja que la majoria s’abasten de fonts pròpies i, per tant, les inversions per disposar d’aigua les han realitzat els mateixos ramaders o bé s’han finançat amb d’altres recursos quan es tracta d’infraestructures de regadiu. En segon lloc, al·lega que l’aplicació del cànon no és correcta perquè no és pot considerar un impost ja que els impostos són els tributs exigits sense contraprestació, i en el cas del cànon de l’aigua, l’ACA el cobra per prestar una sèrie de serveis que no totes les explotacions ramaderes de Catalunya reben en la seva totalitat. En tot cas, segons el sindicat, allò correcte seria calcular el cost del servei que ofereixen en cada cas i fer el cobrament conseqüentment. En tercer lloc, Unió de Pagesos destaca el gran esforç d’inversió que han fet les explotacions ramaderes per millorar la gestió de l’aigua i de les dejeccions ramaderes, i més, tenint en compte la disminució de la renda agrària. Per últim, argumenta, respecte del servei de sanejament, que les explotacions ramaderes no aboquen les aigües residuals ni a la xarxa de clavegueram ni a la llera. El sindicat també apunta que cal tenir en compte que les despeses de l’ACA que es puguin imputar a la planificació no es poden repercutir mitjançant el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes ubicades fora de l’àmbit de les conques internes de Catalunya.

Els representants del Departament d’Agricultura a la Taula Sectorial van donar la raó al sindicat i el van emplaçar a reunir-se amb la Secretaria General per tractar la qüestió.

L’avantprojecte de pressupost del 2013 de l’ACA està previst que s’inclogui entre les mesures tributàries que s’incorporaran a la llei catalana de pressupostos.

Les explotacions ramaderes han fet un esforç econòmic important per invertir en la gestió de l'aigua i de les dejeccions ramaderes

 

BENESTAR ANIMAL: ALTA ADAPTACIÓ • En l’apartat de benestar animal, el Departament d’Agricultura va informar que l’Estat espanyol té un nivell alt d’adaptació a la normativa i que en un període breu de temps començarà a obrir expedients sancionadors a aquelles explotacions que no estiguin adaptades. El Departament també va recordar que, tenint en compte que la normativa de benestar animal està en vigor des de l’1 de gener, si l’explotació té una inspecció de condicionalitat i no compleixi la normativa de benestar animal també tindrà una sanció, que es traduirà en una reducció de l’ajut directe de la PAC.

DEMANEN L’ESBORRANY DEL DECRET D’ORDENACIÓ RAMADERA • Per últim, els responsables del sector Porcí d’Unió de Pagesos van demanar al Departament que els faci arribar l’esborrany del decret sobre ordenació ramadera, després que la conselleria informés que fa temps que hi estan treballant per, entre d’altres qüestions, modificar la taula d’equivalències de les Unitats de Bestiar Major [UBM] i modificar les distàncies permeses. “Volem que ens el facilitin per valorar-lo i presentar-hi consideracions per millorar-lo“, apunta el responsable nacional del sector porcí del sindicat. I afegeix: “També es van comprometre a convocar-nos a una reunió per explicar-nos-ho“.

 

LEGISLACIÓ

S’ha ampliat, fins al 10 de maig, el termini per presentar la Declaració Única Agrària [DUN] i la sol·licitud dels ajuts del Contracte Global d’Explotació [CGE] 2013. Podeu consultar l’Ordre corresponent:

Ordre AAM/71/2013, de 29 d’abril, per la qual s’amplia el termini de presentació de la declaració de titularitat de superfície vitícola, de les sol·licituds d’ajut de pagament únic i altres règims d’ajuts comunitaris en agricultura i ramaderia, i de les sol·licituds dels ajuts associats al contracte global d’explotació corresponents al 2013 (DOGC núm. 6366, 30/04/13).

 

També cal mencionar que, gràcies a la mediació d’Unió de Pagesos davant del Departament d’Agricultura, el sindicat ha aconseguit que en els ajuts per a la modernització de les explotacions agràries (plans de millora), que regula el Contracte Global d’Explotació, no quedin inversions, que altres anys eren subvencionables, excloses de la convocatòria del 2013. Així, el Departament ha publicat una modificació del Contracte Global d’Explotació del 2013 per poder subvencionar també aquest tipus d’inversions que havien quedat excloses. Cal tenir present que, si les sol·licituds sobrepassen el pressupost assignat, el Departament aplicarà els criteris de prioritat que marca l’Ordre per resoldre els ajuts. Així doncs, el sindicat recomana no iniciar les inversions abans de tenir la resolució favorable del Departament d’Agricultura conforme us atorguen l’ajut ja que en cas que haguéssiu iniciat les inversions i no us concedissin l’ajut no podríeu tornar a demanar un pla de millora per la mateixa inversió en la següent convocatòria. Ordre que ho recull és la següent:

Ordre AAM/65/2013, de 17 d’abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores aprovades en l’Ordre AAM/40/2013, de 4 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 2013 (DOGC núm. 6361, 23/04/031).

 

recursos

Vacunacions periòdiques i obligatòries del Programa de prevenció i vigilància sanitària del porcí.
Document de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, Servei de Prevenció en Salut Animal. 15 de febrer del 2013

S’ha modificat l’apartat C del document en relació amb la pauta vacunal dels animals d’engreix, ja que s’han eliminat els municipis de risc de les comarques del Segrià, el Pla d’Urgell i la Noguera com ja s’havia fet al document de vigilància sanitària.

Costos de la mà d’obra i competitivitat de la producció porcina a Europa
Estudi. 19 pàgs. Institut du Porc (França), març del 2013

Situació del mercat porcí
Estudi. 19 pàgs. Comissió Europea. 18 d’abril del 2013

Mercado de cereales
Informe, 7 pàgs. Consejo Internacional de Cereales. 21 de març del 2013.

 

RECUll de premsa

El Departament Agricultura impulsa el sector ramader català
Lloc web de la Generalitat. Nota de premsa del 22/04/2013 sobre la Taula Sectorial del Porcí del 19 d’abril

Els reptes del sector porcí

Notícia publicada al Segre el 14/04/2013 que recull la web l’INNOVACC

El sector porcino español a partir del 2013. ¿Papel central de la Interprofesional?
Article d’Ediporc, publicat el 12/02/2013