Butlletí porcí núm. 29, novembre del 2012

ACCIÓ SINDICAL

Els sectors ramaders d’Unió de Pagesos presenten mesures per pal·liar els alts costos de producció

Eva Morera / Maria Carreras
Els responsables nacionals dels sectors ramaders del sindicat van oferir una roda de premsa, el 9 d’octubre a Lleida (Segrià), per expliar la seva proposta de mesures per pal·liar els alts costos de producció. L’encariment del pinso i de l’energia ha provocat que moltes explotacions vegin perillar la seva viabilitat

El 9 d’octubre a Lleida (Segrià), els responsables nacionals dels sectors ramaders d’Unió de Pagesos van oferir una roda de premsa per presentar una bateria de mesures que haurien d’endegar les diverses administracions per pal·liar l’augment continuat dels costos de producció que estan patint. Els ramaders van centrar la denúncia en l’augment del preu del pinso i de les matèries primeres per a la seva fabricació, un cost que sovint sobrepassa el 50% del total dels costos. També van remarcar que l’augment del preu de l’energia afecta la viabilitat de les explotacions.

Els ramaders van explicar que aquesta situació fa cinc anys que dura, però que és durant els darrers mesos que s’ha agreujat fins a situar moltes explotacions al límit de la seva viabilitat, o fins i tot, per sota. De fet, la falta de liquiditat i les dificultats d’accés al crèdit ha arribat al límit en diverses explotacions que a hores d’ara ja no poden comprar pinso o afrontar les despeses.

Unió de Pagesos apel·la els governants a emprendre mesures a favor del sector ramader, un sector que considera clau per al país, tant des d’un punt de vista econòmic com social i d’equilibri territorial i mediambiental.

Roda premsa UP Lleida 20121009 Hermínia Sirvent

Moment de la roda de premsa, el 9 d'octubre a Lleida (Segrià). Foto: Hermínia Sirvent

PROPOSTES DEL SINDICAT • Els ramaders incideixen en tres aspectes: actuar sobre els mercats de futurs, aconseguir liquiditat, i garantir el repartiment just de preus i costos al llarg de la cadena alimentària.

Unió de Pagesos creu que s’ha de lluitar perquè els productes alimentaris quedin fora dels mercats de futurs. “Cal minimitzar l’especulació als mercats de futurs; no és bo que s’hi pugui operar amb només un 10% del capital disponible en relació amb la transacció que es vol fer, perquè facilita l’entrada de capital d’inversió”, opina el responsable del sector Porcí del sindicat, Rossend Saltiveri.

Unes altres mesures imprescindibles per reflotar aquesta sitaució són les que han d’aportar liquiditat i facilitar l’accés al finançament, així com les mesures destinades a reduir costos. En aquest apartat, el sindicat destaca que s’apliqui l’IVA reduït a les matèries primeres per a l’alimentació animal i a l’energia, l’exempció del pagament dels costos de la Seguretat Social mentre duri la crisi, l’adeqüació dels mòduls de l’IRPF de tots els sectors afectats segons les despeses reals que han de suportar, l’establiment de noves línies de préstecs amb interessos bonificats, l’activació dels ajuts de minimis per afrontar condicions extremes i el pagament dels ajuts pendents.

El darrer bloc de mesures del sindicat se centra a aconseguir una relació equitativa entre tots els operadors de la cadena agroalimentària. Destaca la proposta d’aprovació del projecte de llei català per a la contractació en la cadena alimentària, i la revisió de la normativa sobre comercialització i competència. I és que els responsables ramaders del sindicat atorguen a la gran distribució i l’agroindústria una part important de la culpa per aquesta situació.

Tenint en compte que l’augment dels costos no repercuteix en el preu de la carn, aquest escenari ha obligat els ramaders a fer canvis per minimitzar les despeses. “Ara hem de buscar la màxima eficiència en l’alimentació del bestiar i lluitar per aconseguir uns preus justos; només així podrem continuar fent la nostra feina”, explica Saltiveri.

Font: Informe UP

CAUSES QUE EXPLIQUEN L’ENCARIMENT DELS COSTOS • Segons el sindicat, el 2011, els costos de l’aliment per al bestiar van augmentar fins a un 23,83%; i, entre 2009 i 2012, el preu de diverses primeres matèries per a la fabricació de pinsos s’ha incrementat quasi un 50% [vegeu gràfic].

Els responsables ramaders d’Unió de Pagesos assenyalen que aquest encariment i la forta volatilitat del preu de l’alimentació animal i de l’energia es deu a diversos factors: l’augment de la demanda en països emergents, les adversitats climatològiques, com les sequeres, el fort encariment dels factors de producció d’aquestes matèries, i la quota creixent de productes agrícoles que es destinen a produir biocarburants (panís i colza, sobretot), en són els més destacats.

Per la seva banda, el responsable nacional de Cereals del sindicat, Alejandro Domingo, dóna el seu punt de vista: “No es pot jugar amb l’alimentació. Per això, la nova PAC hauria de garantir que les persones alienes al sector agrari no poguessin especular amb les matèries primeres”. Tant Domingo com el responsable de Farratges d’Unió de Pagesos, Jaume Pedrós, creuen que si s’aconseguís estabilitzar una mica el preu del cereal, el seu preu no repercutiria tant negativament al sector ramader. Pedrós també opina que els sectors ramaders acusen el fet de no poder repercutir l’augment dels costos en el preu de la carn.

Gràfic de XC a partir de dades del DAAM

Gràfic: Xavier Cáliz

DES DE DINS • El responsable nacional del sector Porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, signa aquest article que exposa la seva opinió sobre el moment pel qual estan passant les explotacions ramaderes degut a l’encariment de l’alimentació animal.

La crisi en l’alimentació animal

En aquests darrers anys, els costos de les matèries primeres del sector ramader s’han caracteritzat per una volatilitat important dels costos de les matèries primeres que utilitzem per a l’alimentació animal, a causa, bàsicament, de la creixent demanda dels països emergents, adversitats climàtiques, la utilització de matèria primera en la producció de biocarburants i l’ús, cada vegada més freqüent, dels mercats de futurs en els derivats de matèries primeres, fet que ha provocat un moviment especulatiu important.

Tot això ha contribuït a que les explotacions ramaderes hagin viscut unes turbulències significatives, amb pèrdues en diferents exercicis i posant en perill la seva viabilitat en molts casos, ja que d’entrada s’han necessitat molts més diners per fer la mateixa activitat, a l’espera que el productor percebi uns preus acceptables, un fet que no s’ha donat en la mateixa proporció que l’augment dels costos, i que ha obligat a buscar més finançament i eficiència per mantenir l’activitat ramadera per compte propi.

Així, en el decurs d’aquests anys hi ha hagut un degoteig constant d’explotacions que d’una manera o altra han llançat la tovallola i han deixat de treballar per compte propi, anant cap a la integració del seu bestiar a través d’una empresa integradora, o bé canviant la seva orientació productiva (transformar la granja de mares en engreix) per tal d’integrar-se, o bé decidint plegar de la seva activitat. Com a conseqüència, això provoca que les explotacions siguin cada vegada més grans i el bestiar es concentri en un nombre menor de mans.

En els darrers mesos tornem a viure una escalada desmesurada dels preus de les matèries primeres a partir de la notícia de la gran sequera als Estats Units. Els mercats solen funcionar per fixar els preus per a l’oferta i la demanda, però en aquest cas no es tracta només de matèria física real, sinó que cada vegada més hi ha un mercat de paper (mercat de futurs) que el fa molt atractiu per les oscil·lacions a l’alça que té, tenint en compte que només amb un 10% del capital ja es pot operar. Molt diferent és la realitat per als que hem d’utilitzar les matèries primeres per alimentar el bestiar, ja que hem de disposar de la totalitat dels diners, igual que el consumidor final a l’hora de comprar el menjar.

Estem davant d’un problema d’àmbit mundial i cal fer-hi alguna cosa per evitar que aquests mercats especulatius de les matèries primeres limitin o dificultin les operacions dels mercats de futurs, o que posin en joc l’alimentació del bestiar i, en definitiva, de la humanitat.

Com a ramaders, de moment ens toca ser més eficients en l’alimentació per tal de minimitzar els costos d’alimentació i intentar aconseguir uns preus justos per poder continuar exercint la nostra activitat.

 

DES DE FORA • Dues persones que coneixen bé el sector ens donen el seu punt de vista. Es tracta la directora de l’Associació Catalana de Fabricants de pinso [ASFAC], Mònica Ros, i de l’assessor d’empreses ramaderes i soci fundador de l’empresa SIP Consultors, Pep Font. Ens responen les següents tres preguntes.

Quins creu que són els principals factors que causen l’encariment tan acusat (i les oscil·lacions de preu) de les matèries primeres per a l’alimentació animal?

MÒNICA ROS: En els mercats de primeres matèries, els aspectes fonamentals (collita, meteorologia,etc…) sempre han tingut un paper molt rellevant en les oscil.lacions de preus, però en els últims anys han aparegut altres factors que han motivat que aquestes oscil.lacions siguin molt més acusades i brusques. Alguns d’aquests com els fons d’inversió sembla que han pogut tenir una gran influència en moments determinats en els increments de preus dels mercats mundials i això fa que el conjunt del sector productor no tingui marge de maniobra. Cal tenir en compte, no només la gran importància del cost de les matèries en la producció del pinso i del bestiar, sinó també la necessitat d’abastir-se de quantitats molt importants per poder subministrar l’aliment i engreixar el bestiar, el que suposa invertir quantitats econòmiques que amb la crisi bancària i la limitació de crèdit suposen un agreujant més a aquesta situació.

PEP FONT: L’augment mundial de la demanada coincidint amb algunes males collites que s’han produït en els darrers anys en són els principals factors. La utilització significativa d’aquestes matèries primeres com a combustibles (etanol i biodiessel) va ser el detonant del primer episodi de volatilitat (2007), a més va obrir el camí a l’especulació, ja que pel fet de ser fonamentals per a la alimentació humana, han estat un bon refugi pels fons d’inversió, en aquesta època marcada per la incertesa econòmica.

Què creu que es pot fer per amortiguar les oscil·lacions del preu del cereal?

M.R.: Com que els aspectes fonamentals sempre hi seran, l’opció d’esmorteïr la brusquetat d’aquestes oscil.lacions passaria per limitar la influència dels altres factors en aquest mercat. Cal tenir en compte que l’alimentació no arriba a tota la població mundial i en altres parts del món, els increments poden suposar deixar d’alimentar-se. Aquesta és una idea que la Comissió Europea ha desenvolupat una mica, però que no acaba de concretar, i si ho fa és amb mesures massa tímides perquè realment tinguin un efecte tampó en els preus.

P.F.: A curt plaç no es pot fer gran cosa, s’ha de treballar en el mig i llarg plaç, afavorint el cultiu, augmentant els estocs, regulant l’especulació en aquest tipus de matèries primes bàsiques i limitant o eliminant les ajudes en la producció de combustibles a partir d’aliments.

Pensa que el preu de les matèries primeres ha tocat sostre?

M.R.: Crec que ningú en sap la resposta. En diferents moments, en els últims anys hem pensat que sí, però per altra banda hem vist reaccions del mercat que mai hauríem previst. Crec que avui dia ningú pot fer una previsió de futur en aquests mercats, més enllà d’analitzar els aspectes fonamentals i d’aquesta manera intentar orientar-se de cap on podrien anar els preus.

P.F.: Això no ho sap ningú, personalment espero que hi hagi un millor equilibri entre els costos de producció i els preus de venta que permetin obtenir uns marges dignes en tots els esglaons de la cadena alimentària.

Aconsegueixen que el Departament posi un correu electrònic a disposició del ramader per resoldre dubtes sobre benestar

L’1 d’octubre, el sector porcí d’Unió de Pagesos va veure satisfeta la seva demanda de disposar d’un canal de comunicació àgil per resoldre dubtes sobre l’aplicació de la nova normativa europea de benestar animal que entrarà en vigor l’1 de gener. Així, el Departament d’Agricultura va posar en servei un correu electrònic

Tenint en compte l’entrada en vigor de la nova normativa de benestar animal, l’1 de gener del 2013, el sector porcí d’Unió de Pagesos portava insistint al Departament d’Agricultura en la necessitat de crear un sistema d’atenció al ramader per resoldre dubtes en relació a la interpretació i l’aplicació de la normativa [vegeu Butlletí Porcí núm. 28]. Finalment, en la reunió bilateral entre el sindicat i la conselleria, del 19 de setembre, Agricultura va assegurar que ja havia creat un correu electrònic amb aquesta finalitat. Així, a partir de l’1 d’octubre el Departament va posar a diposició la bústia de correu electrònic baporci2013@gencat.cat. En la pàgina web on es troba ubicada aquesta bústia també es pot consultar les normes mínimes per a la protecció de porcs i la normativa que la regula.

En la reunió del 19 de setembre, el Departament també va recordar al sector que qualsevol ramader pot demanar assessorament a les diferents oficines comarcals o al Serveis Territorials d’Agricultura.

ENGRAELLATS • Unió de Pagesos també va traslladar als representants del Departament la seva inquietud ja que les empreses que subministren a granges, sobretot engraellats, estaven desbordades i no donen a l’abast per la quantitat de comandes que tenen. Davant d’això, el Departament es va compromtre a parlar amb el Minsiteri per mirar de trobar una solució, i va remarcar que els ramaders que es trobin en aquesta situació és molt important que disposin d’un comprovant conforme han fet la comanda.

Benestar animal. 201207 Josep Rius

Les mides de les biguetes i de les fenedures dels engraellats de formigó per a porcs criats en grup varia segons l'edat dels porcs. Foto: Josep Rius

NOVETATS SOBRE ELS CRITERIS • Es va parlar també d’algunes novetats en quant a criteris en l’adaptació de la normativa. Per exemple, s’accepta que un mínim d’un 45% de la capacitat de verres d’una granja estigui allotjada en grup; que l’espai de les menjadores dels animal en grup només s’accepta si està per sota del nivell de terra o bé enlairat i que l’animal pugui posar el cap a sota. Finalment, es va comunicar que la consulta feta pel COPA-COGECA sobre l’acceptació d’engraellats de costella de 60 mm en corrals d’engreix amb un 60% de la superfície pavimentada havia estat negativa.

AUDITORIES •  En el marc de la mateixa reunió, Agricultura va informar que havia iniciat un seguit d’auditories agranges escollides aleatòriament per valorar el grau d’adaptació a la normativa, i va remarcar que eren auditories informatives i, en cap cas, sancionadores. El resultat d’aquestes auditories han de servir a la Generalitat per marcar el full de ruta per garantir la màxima adaptació de les granges catalanes.

Sobre les auditories ambientals, els representants del Departament van explicar que formarien un grup de quinze tècnics per realitzar-les, i van afegir que es començaran a realitzar aquest 2012, enguany però sense aplicar sancions.
Per acabar, el Departament va notificar que va presentar diverses observacions a l’esborrany de modificació del Reial Decret de benestar animal que va presentar el Ministeri d’Agricultura.

 

Alerten al Departament d’Agricultura que el nou model de laboratoris de sanitat ramadera porcina pot comportar la desaparició de les ADS

En una reunió amb el Departament d’Agricultura, 27 de novembre, el sector porcí d’Unió de Pagesos va exposar el seu desacord amb la proposta plantejada per la conselleria que consisteix en concentrar en l’actual model del laboratori del Grup de Sanejament Porcí de Lleida l’analítica ramadera porcina. Unió de Pagesos alerta que pot comportar la desaparició de les Associacions de Defensa Sanitària implantades al territori

En el marc d’una reunió, el 27 de novembre a Lleida (Segrià), entre representants del sector Porcí d’Unió de Pagesos i el Director General d’Agricultura i Ramaderia del Departament, Miquel Molins, i el Subdirector General de Ramaderia, Joaquim Xifra, els membres del sindicat van mostrar el seu desacord amb el plantejament que té la conselleria de concentrar en un únic laboratori la sanitat ramadera del porcí. Segons el Departament, l’objectiu és que totes les analítiques es facin seguint un mateix criteri i que el laboratori sigui més especialitzat.

Els arguments que van esgrimir els sindicalistes en contra d’aquest model es basen en el fet que suposa un greuge comparatiu entre els ramaders, ja que el laboratori escollit per fer les analítiques, el Grup de Sanejament del Porcí [GPS] de Lleida, no és públic sinó que es tracta d’un laboratori privat reconegut pel mateix Departament, i ofereix tarifes avantatjoses pels ramaders de l’Associació de Defensa Sanitària [ADS] que es troba sota el seu paraigües. Tenint en compte aquesta situació, els representants d’Unió de Pagesos van fer diverses consideracions i propostes a Molins i Xifra perquè tots els ramaders fossin tractats amb les mateixes condicions. Primer de tot, van deixar clar que era necessari que se separessin les actuacions que porta a terme el laboratori del GSP de Lleida de les de l’ADS que alberga; en cas contrari, el responsable nacional del sector Porcí del sindicat, Rossend Saltiveri, alerta: “Podríem córrer el risc de conduir a l’extinció la resta d’ADS que hi ha disperses al territori i que exerceixen una tasca sanitària molt important, ja que deixarien de tenir sentit“. Si no s’accepta aquesta proposta, Unió de Pagesos va exposar als representants del Departament que allò just seria que d’altres laboratoris poguessin optar a realitzar les analítques per afavorir la competència en el mercat. Aquest punt és especialment important si es té en compte que el laboratori escollit per Agricultura, el GSP, és qui fixa el preu de les analítiques. “El preu del GSP és més car, i això se li ha de sumar el fet que les ADS encara no hem cobrat els ajuts del 2011, i ja ens han dit que dels ajuts del 2012 només cobrarem entre un 50% i 60% de l’import previst“, explica Saltiveri.

Així doncs, els responsables del sector porcí d’Unió de Pagesos van demanar al representants del Departament que es replantegessin aquest model per no crear un greuge comparatiu entre ramaders, i per evitar la possible desparició d’ADS implantades al territori que realitzen tasques de camp a les granges. Miquel Molins i Joaquim Xifra es van comprometre a estudiar les propostes del sindicat i a donar una resposta.

 

El sector porcí del sindicat veu bé les propostes per implantar la base de dades del SIPCAP i insta a fer proves pilot per escollir la més adient

El 20 de novembre, en el marc de la reunió de la Comissió Gestora del Sistema d’Identificació, Pesatge i Classificació de Canals Porcines [SIPCAP], el sindicat va donar suport a les tres opcions que va plantejar el Departament per elaborar i gestionar la base de dades que ha de permetre la implantació del SIPCAP. La Comissió també va aprovar la realització de dues proves pilot per escollir amb més criteri la millor opció

El sector porcí d’Unió de Pagesos va veure amb bons ulls les tres alternatives que del Departament d’Agricultura va proposar, el 20 de novembre, a la reunió de la Comissió Gestora del Sistema d’Identificació, Pesatge i Classificació de les Canals Porcines [SIPCAP], per desenvolupar i gestionar la base de dades que ha de permetre la implantació d’aquest sistema, com preveu el Decret 85/2010.

Hi ha, doncs, tres possibles alternatives: en primer lloc, que sigui el mateix Departament qui assumeixi aquesta tasca; en segon lloc, que s’encarregui a la coopertiva de la Bretanya francesa Uniporc Ouest, que té àmplia experiència en aquest àmbit; i, la darrera opció és que recaigués sobre una empresa catalana que ja està treballant amb els equips de classificació de la major part dels escorxadors de Catalunya.

Amb l’objectiu de valorar el cost de cadascuna de les dues propostes, així com per prendre una decisió mesurada i fonamentada sobre quina és la millor opció, la Comissió va acordar dur a terme dues proves pilot, una a càrrec d’Uniporc Ouest francesa i l’altra a càrrec de l’empresa catalana.

Aquesta base de dades, entre d’altres aplicacions, està pensada per recopilar tota la informació que genera el conjunt del sector porcí català de cara a obtenir estadístiques i realitzar informes.

EL COST DE LA BASE DE DADES •  El cost de la base de dades del SIPCAP es preveu que vagi a càrrec del productor. Saltiveri : “Considerem que som la part més interessada, i els escorxadors ja han fet la inversió en la maquinària de classificació. Com a productors creiem que hem d’assumir aquest cost per dignitat i per transparència. Sobretot busquem que hi hagi transparència i un traspàs d’informació que ara no hi és“.

En quant a la contribució al pagament d’aquesta base de dades per part de les empreses integradores, qüestió sobre la qual el sindicat havia demanat el 2 de juliol una resposta al Departament, el 2 de juliol, de moment se sap que ANPROGAPOR es mostra favorable participar en el seu pagament.

Autor: DAAM

Canals porcines Foto: Departament d'Agricultura

 

La Comissió Europea denega la petició sindical de permetre engraellats amb biguetes més estretes de les que marca la normativa de benestar

La petició que el sindicat va formular a final de juliol consistia en que, en determinats casos, es permetessin engraellats amb biguetes d’entre 60 i 70 mm. La resposta de la Comissió Europea va ser intransigent amb la demanda, al·legant que contravenia la legislació i consitituia una infracció

El 21 de setembre, Unió de Pagesos va rebre la resposta de la Comissió Europea, en relació a la petició que va formular perquè s’autoritzessin engraellats amb biguetes d’entre 60 i 70 mm d’amplada (en lloc dels 80 mm que marca la normativa) en els casos d’explotacions de porcí d’engreix de fins a 110kg/animal i amb el 70% de la superfície d’allotjament de sòl continu. La resposta de la Comissió, signada pel Director de Veterinària i Assumptes Internacionals de la Direcció General de Salut i Consumidors, Bernard Goethen, va ser taxativa: “L’article 3(2)(b)(ii) estableix que l’amplada mínima dels engraellats ha de ser de 80 mm per als porcs d’engreix, per a les truges joves després del cobriment i per a les truges. Segons això, els engraellats de només 60 mm d’amplada constitueixen una infracció d’aquest requisit“.

Anteriorment, el 24 de juliol, havia fet aquesta mateixa demanda al Director General de Sanitat de la Producció Agrària del Ministeri d’Agricultura, Valentín Almansa, en la qual també li demanava que intercedís amb la Comissió Europea perquè la petició prosperés. La resposta del Minsiteri va ser que la Comissió Europea, segons respostes anteriors, insistia que l’única entitat amb potestat i capacitat legal per interpretar la normativa europea era el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, fet al qual també va fer referència Bernard Goethen.

 

L’INFORME

Pla estratègic de la fertilització agrària i gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya

Roser Costa, Equip Tècnic Sindical d’Unió de Pagesos

El Pla estratègic que va presentar el Departament d’Agricultura [DAAM] a final d’agost té per objectiu implementar un nou model avançat de gestió per assolir els següents objectius estratègics: permetre el creixement i desenvolupament del sector, sempre acompanyant-lo de mesures de gestió i valorització dels nutrients produïts per la ramaderia intensiva, i millorar els estàndards de qualitat ambientals.

Per assolir aquests objectius estratègics el pla defineix tres objectius operatius: primer, impulsar i fomentar la millora en la gestió de les dejeccions ramaderes; segon, impulsar i fomentar un marc d’actuació en la gestió de la fertilització amb la finalitat d’optimitzar la seva aplicació com a fertilitzant, i tercer, establir i fomentar mecanismes de transferència tecnològica, divulgació, coordinació i treball en xarxa per tal d’assegurar que els diferents agents del sector adoptin les millors tecnologies disponibles.

Algunes de les actuacions que es proposen per assolir el primer objectiu, de millora de la gestió de les dejeccions, són: millorar la gestió administrativa i els controls, col·laborar amb universitats i centres tecnològics, fomentar l’adopció a les explotacions ramaderes de les millors tècniques disponibles i les bones pràctiques agràries, fomentar els sistemes de tractament de les dejeccions ramaderes, establir i aplicar estratègies per minimitzar les olors i implementar un model avançat de gestió dels materials orgànics.

Per assolir el segon objectiu, d’optimitzar l’aplicació de les dejeccions com a fertilitzants, es proposa donar continuïtat i ampliar els Plans per a la millora de la fertilització, donar suport a les entitats de gestió, en especial en zones excedentàries, fomentar l’ús de la caracterització de les dejeccions ramaderes per a una correcta fertilització i fomentar la regulació de la maquinària d’aplicació per a una gestió eficient.

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE NITRATS I DEJECCIONS RAMADERES • En el marc del tercer objectiu, el 8 de novembre va sortir publicat al Diari Oficial de la Generalitat [DOGC] el Decret 145/2012 en virtut del qual es va crear la Comissió interdepartamental de Nitrats i Dejeccions ramaderes. Aquesta Comissió té per objecte elaborar, definir i coordinar les estratègies i polítiques del Govern de la Generalitat en matèria de gestió de la matèria orgànica i la creació d’una comissió de la fertilització i gestió de la matèria orgànica.

En el marc del tercer objectiu també està prevista la creació d’una comissió de la fertilització i gestió de la matèria orgànica en la que hi participaria l’administració i les organitzacions professionals; es preveu la participació de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino [ANPROGAPOR], l’Associació Catalana de Productors de Porcí [PORCAT], l’Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne [ASOPROVAC], la Federació Avícola Catalana, l’Associació Catalana de Fabricants de Pinsos [ASFAC], ASAJA, la Federació de Coorperatives [FCAC], Unió de Pagesos, JARC i Urapac. També es preveu crear l’Oficina de la Fertilització i de les dejeccions ramaderes que oferirà, entre d’altres serveis, suport i assessorament, formació i eines econòmiques i tècniques.

PLA PILOT •  El Pla estableix que el nou model avançat de gestió s’ha de basar en la gestió real que faciliti la gestió administrativa, en un augment de l’ús de les dejeccions per aconseguir que els pagesos valorin les dejeccions com a fertilitzant, i en una reducció de la generació dejeccions (en quantitat de nutrients i en volum produït). Es proposa la realització d’una prova pilot amb un mínim de dos centres de gestió ubicats en dues zones geogràfiques diferents (Osona i la Noguera) per avaluar el nivell d’acceptació del sector (agrícola i ramader), els canvis normatius necessaris, l’optimització econòmica que faciliti l’ús de tractaments (individuals o col·lectius) i la possibilitat de creixement de les explotacions, aplicant tractaments i exportant fora de les zones vulnerables els excedents, minimitzant els costos i revaloritzant el producte.

La prova pilot ha de servir per implementar tots aquells aspectes que permeton millorar el sistema i que han de ser la base del model avançat de gestió: crear la legislació necessària per regular i controlar, transferència, divulgació, ajudes, possibilitat de creixement en les granges que utilitzin aquest model i més controls que obliguin a una major professionalització de la gestió de les dejeccions.

power point del DAAM Font: Roser Costa

Font: Departament d'Agricultura

 

FLAIXOS


El Ministeri d’Agricultura publica el Reial Decret relatiu a les normes mínimes per a la protecció de porcs

El 5 d’octubre, el Ministeri d’Agricultura va aprovar Reial Decret 1392/2012 relatiu a les normes mínimes per a la protecció de porcs per assegurar l’adaptació de les explotacions porcines als requisits de la normativa de benestar animal. Aquest Reial Decret fixa que, a partir de l’1 de gener del 2013, només podrà haver-hi dos tipus d’explotacions que no compleixin la normativa: les explotacions que encara no han acabat el procés d’adaptació a les noves condicions que marca la normativa; o les explotacions que no tenen previst modificar les instal·lacions.

Abans del 31 d’octubre s’havia d’enviar al Departament d’Agricultura la documentació corresponent a la situació en la que troba l’explotació. En cas de trobar-se en procés d’adaptació en data 10 d’octubre, calia enviar un calendari de modificació de les instal·lacions; en cas de no adapar les instal·lacions era necessari enviar un pla d’ajust detallat de la situació prevista per a l’1 de gener.

Aquest Reial Decret també inclou les mesures que adoptarà el Departament d’Agricultura en el cas de no complir la normativa a partir de l’1 de gener del 2013. Són les següents: es prohibirà qualsevol entrada d’animals i material genètic de l’espècie porcina; es prohibirà la sortida d’animals que tinguin un destí diferent al del sacrifici o a explotacions que compleixin els requisits establerts per a les truges i truges joves; es prohibirà la pràctica de la inseminació artificial o de la monta natural, i es reduirà el cens de l’explotació a un màxim de nou truges.

A banda, el Reial Decret també recull puntualitzacions de les mesures sancionadores recollides en la Llei 32/2007 sobre la cura dels animals en l’explotació, el transport, l’experimentació i el sacrifici.

 

La Comissió Europea preveu que l’1 de gener 17 Estats Membres s’hagin adaptat totalment a la nova normativa de benestar

El 17 d’octubre, la Comissió Europea, a través de la Direcció General de Sanitat i Consumidors, va exposar en el marc d’una reunió sobre la situació actual de la normativa de benestar porcí a la Unió Europea, el grau de compliment d’aquesta. Així, en aquella data, dels 27 Estats Membres, la Comissió tenia constància que cinc complien el 100% de la normativa; cinc d’altres, el 90%; altres set, entre el 70 i el 89%; quatre més, entre el 60 i el 69%; cinc Estats, entre el 45 i el 59%, i un únic Estat Membre se situava al 33% del grau de compliment.

La Comissió també va fer una previsió del grau de compliment previst per a l’1 de gener del 2013, quan ha d’entrar en vigor la normativa. Segons les previsions de la Comissió, doncs, 17 Estats Membres s’hauran adaptat completament; cinc Estats se situaran al 90% de compliment; quatre, entre un 70 i un 89%, i un Estat Membre es mantindrà al 33% del grau de compliment.

Unió de Pagesos ha tingut accés a aquestes dades en el marc de la reunió de la comissió de seguiment de la seguretat del porcí, del 26 d’octubre, a la qual participa i que convoca l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

Entra en vigor el sistema d’extensió de norma de la interprofessional INTERPORC amb l’objectiu de promocionar el consum i la demanda de la carn de porc

L’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat [BOE] (BOE núm. 277, 17/11/12), el 18 de novembre, va entrar en vigor l’extensió de norma de l’Organització Interprofessional del Porcí de Capa Blanca, INTERPORC.

L’extensió de norma respon a quatre objectius principals: promocionar el consum i la demanda de carn de porc en els mercats objectiu de l’Estat espanyol, la Unió Europea i els països tercers; optimitzar el coneixement i la transparència informativa del consum del sector del porcí de capa blanca per promoure i potenciar la transparència de coneixement, percepció i valorització del sector en el seu conjunt per part dels integrants de la cadena de valor i dels consumidors; potenciar la qualitat i la innovació tecnològica; i desenvolupar activitats que assegurin una gestió òptima del sistema d’extensió de norma com un conjunt integrat.

CONDICIONS • La vigència de l’extensió de norma és de tres campanyes 2012-2013, 2013-2014 i 2014- 2015. Pel que fa a les aportacions econòmiques recaptades a través de l’extensió de  norma, aquestes són obligatòries i s’utilitzaran per finançar els objectius i les línies d’actuació. El següent gràfic d’INTERPORC mostra les quantitats que cal aportar depenent del sector i de la campanya:

extret del díptic d'INTERPORC

Font: INTERPORC

La quota de producció (aportació productor) i la quota d’elaboració (escorxador) s’aplicaran a tots els porcs vius sacrificats en escorxadors, en qualsevol de la seva tipologia i procedència. La quota de producció és de 0,03, 0,05 i 0,07 € per cada porc lliurat a l’escorxador per cada campanya, i el mateix en la quota d’elaboració pels escorxadors. Aquesta quota l’ha pagarà aquella persona física o jurídica que lliuri els animals a l’escorxador per sacrificar-los.

El sector Porcí d’Unió de Pagesos considera positiva aquesta extensió de norma, però recorda que, el 5 de juliol, a través de l’organització estatal de la qual forma part, Unió d’Unions, va lliurar una esmena al director general d’Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Fernando José Burgaz, dirigida a rebaixar l’aportació del sector productor que no va ser acceptada [vegeu Butlletí Porcí núm. 28].

Díptic explicatiu sobre l’extensió de norma, editat per INTERPORC:

Díptic d'INTERPORC

 

 PREUS

L’augment del pes dels porcs, entre d’altres factors, provoca una tendència a la baixa dels preus

Des de la setmana 41 (del 8 al 12 d’octubre) fins a la setmana 47 (del 19 al 24 de novembre) les cotitzacions del porcí a Catalunya fixades a Mercolleida han marcat una clara tendència a la baixa. Així, a la setmana 41, el porc viu es pagava a 1,480 euros/kg, mentre que la setmana 47 es va arribar a un preu de 1,342 euros/kg.

Aquesta baixada de preus també ha afectat el preu de la truja, que ha passat de 0,92 euros/kg viu de la setmana 41 a 0,84 euros/kg viu, la setmana 47. El garrí 20kg, en canvi ha mantingut una cotització a l’alça: la setmana 41 cotitzava a 37,5 euros/unitat, i la setmana 47, a 39 euros/unitat.

LA VALORACIÓ • “Vam arribar a un preu màxim històric dels últims deu anys però ara hi està havent una baixada de preus degut sobretot a un augment de pes dels animals“, valora el responsable del sector Porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri. Segons Saltiveri, aquesta baixada que s’ha produït a mitja tardor és la baixada normal de cada any que normalment es produïa just després de l’estiu. I afegeix: “A l’octubre, el marge de la producció va ser positiu, però al novembre tot apunta a que el marge serà molt més ajustat“.

El responsable del Porcí també acusa el següent factor: “En aquests moments, el preu de mercat baixa i els costos de producció van pujant“. Saltiveri explica que el preu de les primeres matèries es continua pagant alt. De fet, segons el quadre de comandament de l’octubre que elabora l’Observatori del Porcí, durant la setamana 43 (del 22 al 27 d’octubre), totes les matèries primeres es pagaven entre un 21% i un 55% més cares que la mateixa setmana de l’any passat.

Saltiveri fa la següent previsió: “Crec que el preu del porc baixarà fins a principi de desembre i després s’estabilitzarà. Però tenim per davant un calendari complicat, sobretot al desembre, que no ens és favorable: el fet que hi hagi diversos dies festius vol dir que hi ha menys dies de matança, i el pes del porc augmenta; això pot fer baixar els preus“.

Enllaços relacionats:

C1 – Preus setmanals del procí. Setmana 47 (del 19 al 24 de novembre). Observatori del Porcí
Informes preus costots i marges: C1 Preus setmanals porcí. Observatori del Porcí
Quadre de comandament. Octubre del 2012. Observatori del Porcí

 

LEGISLACIÓ

Declaració de crèdits disponibles per als ajuts per fomentar infraestructures de biodigestió de purins porcins

Ordre AAM/372/2012, de 13 de novembre, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts al foment d’infraestructures de biodigestió de purins porcins convocats per l’Ordre AAM/213/2012, de 10 de juliol (DOGC núm. 6260, 23/11/12).

Declaració de crèdits disponibles dels ajuts de l’Ordre per fomentar productes de qualitat d’origen animal

Ordre AAM/369/2012, de 8 de novembre, per la qual s’efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles dels ajuts de l’Ordre AAM/194/2012, de 21 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per fomentar la producció i comercialització dels productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, i es convoquen els corresponents a l’any 2012 (DOGC núm. 6258, 21/11/12).

S’estableixen les normes per als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà

Reial Decret 1528/2012, del 8 de novembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà (BOE núm. 277, 17/11/12).

S’extén l’acord de l’Organització Interprofessional del Porcí de Capa Blanca al sector

Ordre AAA/2461/2012, del 4 d’octubre, per la qual s’extén l’acord de l’Organització Interprofessional del Porcí de Capa Blanca al conjunt del sector i es fixa l’aportació econòmica per realitzar la promoció del consum i de la demanda de carn de porcí, l’optimització del coneixement i de la transparència informativa del sector porcí de capa blanca i la potenciació de la qualitat i de la innovació tecnològica en el sector porcí de capa blanca espanyol, juntamnet amb la realització d’activitats que cal desenvolupar per assegurar una òptima gestió del sistema d’extensió de norma, com un conjunt integrat, per a les campanyes 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 (BOE núm. 277, 17/11/12).

Modificació de la Decisió sobre la inclusió de determinats territoris lliures d’Aujeszky

Decisió d’Execució de la Comissió, del 13 de novembre del 2012, per la qual es modifica la Decisió 2008/185/CE en allò que respecta a la inclusió d’Irlanda, Irlanda del Nord i la província italiana de Bolzano a la llista d’Estats membres o regions d’aquests indemnes de la malatia d’Aujeszky [notificada amb el número C(2012) 7976] (DOUE L-318, 15/11/12).

Creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes

Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes (DOGC núm. 6249, 08/11/12).

Augmenta la quantia dels ajuts per fomentar les inversions per complir les normes de benestar animal

Ordre AAM/325/2012, de 3 d’octubre, per la qual s’incrementa la quantia de l’Ordre AAM/95/2012, d’11 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per fomentar les inversions necessàries per al compliment de les normes mínimes de recent introducció en matèria de benestar animal, i es convoquen els corresponents a l’any 2012 (DOGC núm. 6240, 25/10/12). [nota de premsa de la Generalitat].
recursos

Canvis que suposarà la nova normativa de benestar en porcí
Article de Lluís Ubach, Cap d’Enginyeria Tècnica Agrària de l’empresa de serveis d’Unió de Pagesos, Agroxarxa. Publicat a La Terra núm. 387 de novembre-desembre del 2012.

L’article descriu aspectes bàsics i apunta alguns criteris tècnics de caire interpretatiu del Reial Decret 1135/2002 sobre les condicions mínimes per a la protecció de porcs. Aquesta noves mesures de benestar animal en porcí per a les granges existents entraran en vigor l’1 de gener. A Catalunya, aproximadament, afecten 1.450 explotacions de truges i 4.000 explotacions de porcs d’engreix.

Informe SIP-InterPig 2011. España-Europa. Costes de producción y resultado económico comparados (17 pàgs.). SIP Consultors.

La informació d’aquest informe publicat per SIP Consultors, recollida el 2011, confirma la bona posició competitiva del sector porcí espanyol davant dels principals països productors europeus. L’informe recull una descripció i anàlisi dels resultats tècnics i econòmics del sector porcí espanyol comparat amb d’altres països europeus rellevants (França, Holanda, Alemanya, Dinamarca, Bèlgica, Àustria, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia i Suècia) i també d’altres països com Canadà, Brasil i Estats Units. La font d’informació és la base de dades d’INTERPIG.

Guía para la aplicación de las normas mínimas para la aplicación del Real Decreto1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de la protección de cerdos (44 pàgs.). Elaborada per l’Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino [ANPROGAPOR] per encàrrec del Ministeri d’Agricultura.

Aquesta guia té l’objectiu d’esdevenir una eina útil per facilitar l’adaptació a la normativa de benestar animal en porcí, tant per a aquelles exigències que cal complir a partir de l’1 de gener del 2013, com per a les exigències posteriors.

Índexs econòmics del primer semestre del 2012
Elaborat pel Grup de Gestió Porcina del Departament de Producció Animal de la Observatori de Lleida. Dades publicades al lloc web de l’Observatori del Porcí, el 22/10/2012.

La dada més rellevant que s’extreu d’aquest informe és que durant el primer semestre del 2012 el marge de les explotacions porcines catalanes ha passat a ser positiu, amb un guany de 4,78 euros/porc engreixat a 105 kg.

Indicador setmanal de Tendència de Marges d’Alimentació i Reposició i Indicador sintètic de Conjuntura [ISC] per al porcí de cicle tancat (setmana 46, de l’11 al 18 de novembre del 2012). Observatori del Porcí.

Segons l’anàlisi que en fa Gabinet Tècnic del Departament d’Agricultura, continua la tendència de l’últim mes de disminució de preus percebuts i manteniment de costos. Per tant, hi ha una diminució de l’indicador ISC de la setmana 46 respecte de la setmana anterior (-2,74 p.p.). Tot i això, l’índex continua per sobre de la mitjana de valors (117,12 p.p.). La comparació de la setmana 46 respcte del mateix període de l’any passat continua mantenint nivells positius (+22,41 p.p.).

 

RECUll de premsa

El Departament Agricultura aprova un ajut de 8,6 milions d’euros per a l’adaptació de 288 explotacions ramaderes a la normativa de benestar animal
Lloc web de la Lloc web de la Generalitat, 23/11/2012

L’anàlisi del genoma del porc confirma la seva importància per a la investigació biomèdica

Lloc web del Periódico, 14/11/2012

El DAAM resol els expedients d’engreix, auxiliant la totalitat dels favorables de la convocatòria d’ajuts al compliment de les normes de benestar animal
Lloc web de la Generalitat, 08/11/2012

Tensión en el mercado de cereales (fragment de la notícia ‘Ligero descenso en octubre del índice de precios de los alimentos de la FAO’)

Nota de premsa de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura [FAO], 8/11/2012

Se presentan tres posibles escenarios del sector porcino europeo de cara a 2013

Agrodigital, 26/10/2012

La demanda de cerdo de China cada vez influye más en los precios mundiales

Agrodigital, 08/10/2012

Mercolleida presenta un estudi sobre el mercat del porcí a la Fira de Sant Miquel
Lloc web de la Paeria, 28/09/2012

Mercolledia augura cotitzacions altes de la carn de porc durant el 2013
Lloc web de la Fira de Lleida, 28/09/2012